Bơm màng khí nén Đài Loan Port size 2″ TDS DS20-AAT-OATS-02

Bơm màng khí nén Đài Loan Port size 2″ TDS DS20-AAT-OATS-02

Giá: Liên hệ

Danh mục:

Thông số kỹ thuật
Bơm màng khí nén Đài Loan 2 inch TDS DS20-AAT-TATS-02
Hãng sản xuất: TDS
Mã sản phẩm: DS20-AAT-OATS-02.
Xuất xứ: Đài Loan.
– Đường kính nạp liệu
+ Đầu hút và đẩy: 2” PT(BSP)
+ Đường cấp khí nén: 1/2″ PT(BSP)
+ Đường thoát khí nén: 1″ PT(BSP)
– Lưu lượng bơm
+ Áp suất khí nén thấp nhất: 1.2 Bar (kgf/cm2)
+ Áp suất khí nén tốt đa: 8.3 Bar (kgf/cm2)
+ Áp suất khuyên dùng: 2 ~ 5.5 Bar (kgf/cm2)
+ Lưu lượng bơm mỗi chu kỳ (Cycle): 2.5L
+ Chất rắn qua bơm tối đa: 6.4~8mm
+ Khí nén tiêu thụ tốt đa: 3600L/Phút
+ Lưu lượng tối đa: 550L/Phút
+ Khối lượng bơm: 28kg