Bơm màng khí nén Đài Loan Port-size 3/8″ TDS DS03-AAT-TASS-02

Bơm màng khí nén Đài Loan Port-size 3/8″ TDS DS03-AAT-TASS-02

Giá: Liên hệ

Danh mục:

Thông số kỹ thuật
Bơm màng khí nén Đài Loan Port-size 3/8″ TDS DS03-AAT-TASS-02
Hãng sản xuất: TDS.
Mã sản phẩm: DS03-AAT-TASS-02.
Xuất xứ: Đài Loan
– Đường kính nạp liệu
+ Đầu hút và đẩy: 3/8” PT(BSP)
+ Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP)
+ Đường thoát khí nén: 1/4″ PT(BSP)
– Lưu lượng bơm
+ Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2)
+ Áp suất khí nén tốt đa: 8.3 Bar (kgf/cm2)
+ Áp suất khuyên dùng: 1.5 ~ 5 Bar (kgf/cm2)
+ Lưu lượng bơm mỗi chu kỳ (Cycle): 80ml
+ Chất rắn qua bơm tối đa: 1.5mm
+ Khí nén tiêu thụ tốt đa: 240L/Phút
+ Lưu lượng tối đa: 32L/Phút
+ Khối lượng bơm: 4kg