Bơm màng khí nén Đài Loan Port-size 3/4″ TDS DS06-AAT-TATS-02

Bơm màng khí nén Đài Loan Port-size 3/4″ TDS DS06-AAT-TATS-02

Giá: Liên hệ

Danh mục:

Thông số kỹ thuật
Bơm màng khí nén Đài Loan Port-size 3/4″ TDS DS06-AAT-TATS-02
Hãng sản xuất: TDS
Xuất xứ: Đài Loan.
Mã sản phẩm: DS06-AAT-TATS-02​.
– Đường kính nạp liệu
+ Đầu hút và đẩy: 3/4” PT(BSP)
+ Đường cấp khí nén: 1/4″ PT(BSP)
+ Đường thoát khí nén: 3/8″ PT(BSP)
– Lưu lượng bơm
+ Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2)
+ Áp suất khí nén tốt đa: 8.3 Bar (kgf/cm2)
+ Áp suất khuyên dùng: 1.5 ~ 5 Bar (kgf/cm2)
+ Lưu lượng bơm mỗi chu kỳ: 225ml
+ Chất rắn qua bơm tối đa: 2.4mm
+ Khí nén tiêu thụ tốt đa: 540 Lít/ Phút
+ Lưu lượng tối đa: 90 Lít/ Phút
+ Khối lượng bơm: 8kg