Bơm màng khí nén Đài Loan Port Size 1″ TDS DS10-PAL-OPTP-02

Bơm màng khí nén Đài Loan Port Size 1″ TDS DS10-PAL-OPTP-02

Giá: Liên hệ

Danh mục:

Thông số kỹ thuật
Bơm màng khí nén Đài Loan Port Size 1″ TDS DS10-PAL-OPTP-02
Hãng sản xuất: TDS
Xuất xứ: Đài Loan
Mã sản phẩm: DS10-PAL-OPTP-02.
– Đường kính nạp liệu
+ Đầu hút và đẩy: 1” PT(BSP)
+ Đường cấp khí nén: 3/8″ PT(BSP)
+ Đường thoát khí nén: 3/8″ PT(BSP)
– Lưu lượng bơm
+ Áp suất khí nén thấp nhất: 0.5 Bar (kgf/cm2)
+ Áp suất khí nén tốt đa: 7 Bar (kgf/cm2)
+ Áp suất khuyên dùng: 1.5 ~ 5 Bar (kgf/cm2)
+ Lưu lượng bơm mỗi chu kỳ (Cycle): 450ml
+ Chất rắn qua bơm tối đa: 3mm
+ Khí nén tiêu thụ tốt đa: 1080L/Phút
+ Lưu lượng tối đa: 165L/Phút
+ Khối lượng bơm: 7.5kg