Dây chày đầm dùi Jinlong phi 35 dài 6m

Dây chày đầm dùi Jinlong phi 35 dài 6m

Giá: Liên hệ

Danh mục:

Thông số kỹ thuật:
Dây chày đầm dùi Jinlong phi 35 dài 6m
Xuất xứ: China
Bảo hành: 3 tháng
Dây đầm dùi bê tông Niki 25x 4m
Dây đầm dùi bê tông Niki 35x 4m
Dây đầm dùi bê tông Niki 35x 6m
Dây đầm dùi bê tông Niki 50x 4m
Dây đầm dùi bê tông Niki 50x 6m
Dây đầm dùi bê tông Niki 50x 10m
Dây đầm dùi bê tông Niki 70x4m
Dây đầm dùi bê tông Niki 70x6m
Dây đầm dùi bê tông Jinlong 25x 4m
Dây đầm dùi bê tông Jinlong 35x 4m
Dây đầm dùi bê tông Jinlong 35x 6m
Dây đầm dùi bê tông Jinlong 50x 4m
Dây đầm dùi bê tông Jinlong 50x 6m
Dây đầm dùi bê tông Jinlong 50x 10m
Dây đầm dùi bê tông Jinlong 70x4m
Dây đầm dùi bê tông Jinlong 70x6m
Dây chày đầm dùi bê tông Niki
Dây chày đầm dùi bê tông Jonlong